Cookies

Cookiebeleid
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies.
Conform de Europese Richtlijn 2009/136/EC geven wij u bij deze informatie over de cookies die op de website van Meerare  worden gebruikt en de redenen voor hun gebruik.
De volgende informatie omvat ook hetgeen wordt beschreven in het cookiebeleid dat op de site is gepubliceerd.
Voor zaken die in deze niet nader worden toegelicht, verwijzen wij naar de inhoud van het privacybeleid.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Het gebruik van cookies
Het gebruik van cookies biedt talloze voordelen voor het leveren van diensten in onze informatiesamenleving, waaronder: (1) het gemak van navigeren op de website en de toegang tot de verschillende aangeboden diensten; (2) de gebruiker hoeft wanneer hij de site gebruikt niet steeds opnieuw de algemene eigenschappen te configureren; (3) bevordert de verbetering van de prestaties en diensten die via de site worden geleverd, doordat de informatie die met behulp van de geïnstalleerde cookies wordt verworven, wordt geanalyseerd; (4) bevordert eigen gepersonaliseerde commerciële initiatieven, gebaseerd op de keuzes van de gebruiker.

Typen cookies
Er zijn twee typen cookies te onderscheiden: functionele cookies en profilering cookies, deze worden hieronder verder toegelicht.

Technische cookies
Cookies die voldoen aan technische eisen die bijdragen aan het toegankelijk maken van een site doordat zij basisfuncties mogelijk maken, zoals het navigeren op de pagina en de toegang tot beveiligde delen van de site.
Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. Soms worden ook cookies gebruikt die een website de mogelijkheid geven de gegevens vast te leggen die invloed hebben op de manier waarop de site zich gedraagt of presenteert, zoals de taal van voorkeur of de regio waarin de gebruiker zich bevindt, of om te achterhalen hoe bezoekers met de site interageren, door gegevens in geaggregeerde vorm te verzamelen en verzenden, die de gebruiker niet rechtstreeks kunnen identificeren (analytics).
Ook dit soort cookies valt onder het begrip “technische” cookies.
De wet bepaalt dat “technische” cookies op het apparaat van de gebruiken mogen worden geïnstalleerd indien deze hiervan op de hoogte wordt gebracht, hetgeen door dit document wordt voorzien.

Profileringscookies
Alle andere cookies, samen met statistische cookies die door derden worden beheerd, worden beschouwd als zijnde “profileringscookies”. In deze categorie vallen vooral de cookies die worden gebruikt voor het monitoren en analyseren van de activiteiten van de internetgebruiker, teneinde verbeteringen te kunnen doorvoeren en onze diensten op een efficiëntere en meer gepersonaliseerde wijze aan te bieden.
Doel is om de bezoeker advertenties te tonen, die relevant zijn voor en betrekking hebben op de individuele gebruiker.
Voor het gebruik van deze cookies is de voorafgaande toestemming van de gebruiker vereist: bij de eerste toegang wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker de installatie van de profileringscookies heeft goedgekeurd, wanneer hij doorgaat met navigeren nadat de cookienotificatie in de speciale banner is getoond.
Vervolgens kan de gebruiker goedkeuring weigeren door van de website meercare.nl weg te navigeren.

Verschillen tussen de cookies
Afhankelijk van de onderzochte eigenschappen, kunnen cookies zich op basis van het volgende van elkaar onderscheiden: de entiteit die de cookie beheert, de lengte van de periode waarin zij blijven opgeslagen, het doel waarvoor zij worden gebruikt.

Onderscheid op basis van entiteit die de cookie beheert
Eigen cookies (first party cookies): Deze worden door een computer of domein dat door de beheerder van deze website wordt beheerd, en van waaruit de door de gebruiker gewenste diensten worden geleverd, naar de computer van de gebruiker verzonden.

Cookies van derden (third party cookies): Deze worden niet verzonden door een machine of domein dat door de beheerder van de website wordt beheerd, maar door een andere persoon, die de met behulp van de cookies verkregen gegevens verwerkt.
De cookies die via onze website worden verzonden, zijn onze eigen cookies.

Onderscheid op basis van de periode van bewaring
Session cookies: Deze cookies zijn bestemd voor het verzamelen en opslaan van gegevens terwijl de gebruiker een webpagina bezoekt. Zij worden vooral gebruikt voor het opslaan van informatie die uitsluitend betrekking heeft op de dienst die de gebruiker op enig moment aanvraagt.

Persistente cookies: De gegevens worden in deze cookies op de computer van de gebruiker opgeslagen, waar deze er toegang toe heeft, Zij kunnen gedurende een periode die door Amplifon wordt bepaald worden gebruikt, hetgeen kan variëren van enkele minuten tot tot maximaal 1 maand.

Onderscheid op basis van gebruiksdoel
Essentiële cookies: maken navigeren op de site en het gebruik van alle functies mogelijk. Zonder deze cookies kunnen geen van de diensten of functies worden geleverd en is het navigeren op de site niet prettig of functioneel.

Functiecookies: maken het mogelijk, de keuzes van de gebruiker op de site en/of de expliciet aangevraagde diensten vast te leggen, met als doel geavanceerdere en meer gepersonaliseerde diensten aan te kunnen bieden. Een voorbeeld hiervan bestaat uit het personaliseren van een bepaalde pagina en het vastleggen of dit in het verleden al aan de gebruiker is voorgesteld.

Analysecookies: verzamelen informatie over het gebruik van de site door de gebruiker (zoals de meest bezochte pagina’s, terugkerende gebruikspatronen van de site, etc.) en bieden de mogelijkheid tot verbeteringen door duidelijkheid te krijgen over eventuele moeilijkheden met het gebruik van de site.

Manieren voor het beheren van toestemming
De gebruiker kan op deze site ten alle tijden weg navigeren.
De gebruiker kan eveneens zijn browser zodanig configureren dat deze alle cookies accepteert of weigert.
Configureren van de browser Voor de configuratie van de browser, kan de gebruiker, afhankelijk van het type gebruikte browser, gebruik maken van een van de volgende procedures:

Google Chrome (onder Instellingen)> Geavanceerde instellingen weergeven> Privacy (Instellingen voor inhoud)>Cookies
Meer informatie

Microsoft Internet Explorer (Onder menu Extra) Internetopties> Privacy> Geavanceerd
Meer informatie

Safari Opties> Privacy
Meer informatie

Firefox (onder menu Open) Opties> Privacy> Cookies
Meer informatie

Opera Configuratie> Opties> Geavanceerd> Cookies

Meer informatie
Indien u een andere browser gebruikt, adviseren wij dat u de gebruiksaanwijzing van de betreffende browser raadpleegt voor de manier waarop het cookiebeheer wordt geconfigureerd. U kunt ook naar de volgende Wikipedia pagina gaan.

Gebruikte cookies
Hieronder staat een beschrijving van de cookies die via de site worden geïnstalleerd, een specificatie van het bijbehorende onderwerp, de doeleinden van elk type.
De cookies van Meercare.nl worden niet langer bewaard dan 1 maand.

Technische cookies
Cookies voor navigatie, onmisbare cookies, prestatie-, proces- of beveiligingscookies dragen bij aan het functioneren van de site, bijvoorbeeld op het gebied van de navigatie tussen de pagina’s of de toegang tot beveiligde delen. Indien zij worden geblokkeerd, kan de site niet naar behoren functioneren. NB: het beveiligingscookie is een variant die het mogelijk maakt, de gebruiker te identificeren, frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en gegevens te beschermen tegen gebruik door niet-bevoegden. Het kan bijvoorbeeld een digitale handtekening bevatten en geëncrypteerd zijn voor het ID van de account van de gebruiker.

Cookies Purpose
Op onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Trans ip.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Google Analytics Met deze cookie krijgen we inzicht in het gedrag van de bezoekers van onze website. Deze statistieken worden gebruikt om de website te verbeteren.
Visual Website Optimizer Het doel van deze cookie is het verbeteren van de opmaak van onze website.
Facebook Connect Met deze optie kunt u bepaalde inhoud van onze website delen via Facebook. Ook stelt het ons in staat om te monitoren hoe bezoekers van Facebook onze website bezoeken.

Cookies Purpose
Op onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Trans ip.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Google Analytics Met deze cookie krijgen we inzicht in het gedrag van de bezoekers van onze website. Deze statistieken worden gebruikt om de website te verbeteren.
Visual Website Optimizer Het doel van deze cookie is het verbeteren van de opmaak van onze website.
Facebook Connect Met deze optie kunt u bepaalde inhoud van onze website delen via Facebook. Ook stelt het ons in staat om te monitoren hoe bezoekers van Facebook onze website bezoeken.