Visie
Mijn doel is om voor de zorg vragende medemens die begeleiding,ondersteuning,persoonlijke verzorging of verpleging nodig heeft een zo goed mogelijke situatie te scheppen.
Centraal staan daarbij betrouwbaarheid,professionaliteit,vernieuwing,respect voor de mens en eerbied voor levensbeschouwing.
Sociale vitaliteit is daarnaast een belangrijk punt omdat het bij mij meer gaat dan alleen om zorg

Zelfredzaamheid,kwaliteit van leven, mentaal welbevinden en deelname aan activiteiten.
Keuzevrijheid en respect van/voor en door de client.
Iedereen moet kunnen leven op de manier die hij of zij zelf verkiest
Dat is mijn uitgangspunt en daar pas ik mijn handelen in dienst en zorgverlening zo goed mogelijk op aan.

Missie

Meercare heeft de missie om zorg te leveren van hoge kwaliteit.
In alle situaties waar een zorgvraag speelt,staat de eigen regie voeren altijd voorop.
Om zo de grote van zelfstandigheid te bevorderen en of te vergroten

Uitsluitingscriteria

Meercare levert géén zorg aan zorgvragers die:
-Die geen wederzijds respect tonen.
-Agressief gedrag vertonen tegen de Zorgverlener.
-Die de zorgverlener (sexueel) intimideren.
-Verslaafd zijn aan alcohol of drugs.