ARTIKEL 1 Wie zijn wij?

Meercare is een eenmanszaak, gevestigd te Oss

Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

Onder nummer: 69669430.

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. 

ARTIKEL 2 WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, 

Welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang 

Wij deze gegevens bewaren.

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, email, probleemstelling, aard van de klachten, hulpvraag en BSN. Wij gebruiken deze gegevens  om

u te kunnen behandelen gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Daarnaast leggen wij de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een dossier om een traject mogelijk te maken. 

In dit dossier verwerken wij daarnaast uw medische gezondheidsproblematiek, zorgbeleid, medisch verleden en indicatie.

Ik bewaar deze gegevens 15 jaar conform de wettelijke bewaartermijnen,  wanneer ik kom te overlijden zal uw dossier onmiddellijk worden vernietigd.

Wij stellen een zorgovereenkomst en een zorgplan met u op. Dit doen wij vanuit een wettelijke verplichting. Via het zorgplan verzamelen wij uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, bsn, verzekeraar en zorgindicatie. Dit vullen wij aan met uw zorgprobleem, zorgvraag, zorgdoel, voortgang en bijzonderheden.  In de zorgovereenkomst leggen wij vast welke zorg wanneer word geleverd. Wij zullen deze documenten toevoegen aan uw dossier en zodoende 15 jaar bewaren. 

ARTIKEL 3 HOE VERKRIJGEN WIJ DEZE GEGEVENS?
Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Het kan ook zijn dat wij deze gegevens via een ECD systeem hebben verkregen wanneer u via uw instelling of zorgorganisatie bij ons terecht bent gekomen.